Portal eduSensus.pl

FAQ

1.        Jaki jest koszt dostępu do zasobów i kto go ponosi?

Dostęp do prac domowych dla dziecka wykupuje zalogowany rodzic:

 

Opłata za miesięczny dostęp do prac domowych dziecka: 49 zł

Opłata za trzymiesięczny dostęp do prac domowych dziecka: 69 zł

 

Aby przedłużyć abonament po upłynięciu danego okresu użytkowania, należy wybrać opcję Dokonaj nowej płatności. Brak dokonania opłaty ogranicza dostęp do zasobów na portalu, uniemożliwiając rozwiązywanie zadań zleconych przez terapeutę.

 

Uwaga: W czasie trwania obecnej promocji terapeuci dysponują kuponami rabatowymi, dzięki czemu można zakupić trzymiesięczny dostęp do portalu w cenie miesięcznego.

 

2.        Czy można zrezygnować z usługi i w jaki sposób to zrobić?

W myśl ustawy (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.) można odstąpić od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, pod warunkiem że nie rozpoczęto korzystania z usługi.

 

W celu usunięcia konta Użytkownika należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, podając dane Użytkownika (login oraz adres e-mail użyty do stworzenia konta). Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem: https://support.ydp.eu/index.php?m=tech_support&p=1,3,545,0&locale=pl_PL

 

3.        Jakie są wymagania techniczne i jaki sprzęt (np. mikrofon) jest potrzebny, aby można było korzystać z portalu?

 

Praca na portalu jest możliwa z każdym typem mikrofonu, niezależnie od tego, czy wchodzi w skład zestawu słuchawkowego, czy też stanowi osobne urządzenie przeznaczone do pracy z komputerem.

 

Informacja dotycząca wymagań technicznych dostępna jest w punkcie IX (Wymagania techniczne) Regulaminu portalu. Na portalu udostępniono również funkcjonalność sprawdzającą, czy oprogramowanie komputera jest kompatybilne z portalem eduSensus.pl.

W celu dokonania powyższej weryfikacji należy kliknąć w link „Wymagania techniczne", który znajduje się obok przycisku „Pomoc".

 

4.        Kto może korzystać z portalu? Czy z ćwiczeniami mogą pracować pacjenci chorzy np. na autyzm?

 

Decyzję o korzystaniu z portalu każdorazowo podejmuje terapeuta i opiekun, którzy najlepiej znają podopiecznego. Zależy ona od indywidualnej oceny pacjenta. Terapeuta zna jego możliwości, podłoże zaburzeń i na tej podstawie wyznacza cel terapeutyczny oraz dobiera metody i narzędzia, z jakich będzie korzystał. W tej chwili w portalu znajdują się zasoby wspomagające terapię artykulacji głosek. Zatem jeśli celem terapeutycznym będą np. kompetencje komunikacyjne, to należy pamiętać, że ćwiczenia znajdujące się na portalu wspomogą je wtórnie i raczej wybiórczo.

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na ewentualne przeciwwskazania do korzystania z portalu (np. nadwrażliwość na dźwięki czy reakcje fotoczułe dziecka), których weryfikacja powinna nastąpić po zapoznaniu się terapeuty z zasobami.

 

5.        Czy dane podane podczas rejestracji będą widoczne dla wszystkich użytkowników portalu?

 

Nie. Wydawca portalu eduSensus - firma Young Digital Planet - przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych. Gwarancją jest spełnienie wymagań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w punkcie XV Regulaminu portalu.

 

6.        Dlaczego warunkiem dokonania rejestracji przez terapeutę jest podanie numeru telefonu kontaktowego?

 

Konieczność podania numeru telefonu wynika z tego, iż dane te potrzebne są do kontaktu przedstawiciela wydawcy portalu z terapeutą w celu potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych podczas rejestracji. Podany numer telefonu jest udostępniony wyłącznie w bazie firmy Young Digital Planet.

 

7.        Dlaczego warunkiem dokonania rejestracji przez terapeutę jest podanie adresu do korespondencji?

 

Podanie adresu do korespondencji to możliwość przesłania promocyjnych kuponów rabatowych na wskazany adres.

Ponadto możliwe jest przesyłanie nagród, które stanowią integralną część programu wspierania specjalistów - eduSensusPRO.

 

8.        Czy zarejestrowanie się w portalu może spowodować opublikowanie mojej „Wizytówki terapeuty"?

 

Do publikacji wizytówki konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

a)     kliknięcie przez użytkownika przycisku „Udostępnij",

b)   potwierdzenie danych przez administratora portalu.

 

9.        Jako terapeuta nie chcę publikować numeru telefonu w swojej wizytówce terapeuty. Co mam zrobić?

W takiej sytuacji należy w miejsce numeru telefonu (w formularzu wizytówki) wpisać informację: „nie podano".

 

10.    Czy w przyszłości na portalu pojawią się ćwiczenia dla starszych pacjentów - młodzieży, dorosłych?

Brak danych na chwilę obecną.

 

11.    Czy portal zawsze będzie bezpłatny dla terapeuty?

 

Tak. Jest to założenie wpisane w zasady działania portalu.

 

12.    Czy dostęp do portalu jest możliwy za granicą?

Tak. Dostęp do portalu jest świadczony drogą elektroniczną za pośrednictwem łącza internetowego. Jedynie brak dostępu do Internetu jest barierą korzystania z portalu eduSensus.pl.

 

13.    Czy do korzystania z portalu jest konieczne posiadanie oprogramowania z serii eduSensus Logopedia?

 

Nie. Aczkolwiek w programie eduSensus Logopedia 2.0 (uruchomionym na komputerze podłączonym do Internetu) możliwy jest dostęp do portalu eduSensus.pl. Znajdująca się w programie aplikacja logopedy została wzbogacona o zakładkę Prace Domowe. Dzięki niej terapeuta może zlecać zadania zgromadzone na portalu eduSensus.

 

14.    Co zrobić, gdy zapomnę hasła do konta?

 

W celu odzyskania hasła prosimy postępować zgodnie z instrukcją:

a.    Należy kliknąć guzik „Zaloguj się".

b.    Wybrać opcję „Zapomniałeś hasła".

c.     Wpisać adres e-mail, na który zostało założone konto do portalu eduSensus.pl. Informacja zwrotna z automatycznie nowo wygenerowanym hasłem zostanie przesłana na skrzynkę pocztową.

Przykładowa treść otrzymanego e-maila:

Dane do autoryzacji:

Login: awisniewska

Hasło: xV45YVt5v5

 

d.    Uwaga! Jeśli w nowych wiadomościach w poczcie nie pojawi się informacja o nowym haśle do portalu, wówczas należy sprawdzić w skrzynce „spam".

e.     Jeśli użytkownik, pomimo wygenerowania nowego hasła dostępu, będzie miał dalej problemy z zalogowaniem się do portalu, prosimy o przesłanie wiadomości, otrzymanej z systemu (punkt 3) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Pomocy Technicznej YDP.

Dodatkowo prosimy o przesłanie loginu użytkownika oraz informacji o ewentualnych niezgodnościach podanych przez „Programem diagnostycznym", zamieszczony pod linkiem „Wymagania techniczne".

f.     Drugą możliwością jest skorzystanie z funkcjonalności „Zmień hasło", dostępnej w profilu użytkownika (wpisanie hasła wygenerowanego automatycznie, otrzymanego w wiadomości e-mail, a następnie zmianę swojego hasła).

 

W razie jakichkolwiek problemów z portalem prosimy o kontakt z działem Pomocy Technicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

15.    Problem z nagrywaniem dźwięku.

Jeśli nie można nagrywać dźwięków za pomocą wbudowanego w laptop mikrofonu, to należy wykonać następujące czynności:

–  Zamknąć wszystkie okna przeglądarek i/lub programów korzystających z mikrofonu.

–  Kliknąć prawym przyciskiem myszy na głośniczek znajdujący się w prawym dolnym rogu paska zadań systemu i wybrać opcję „Urządzenia do nagrywania” (Windows Vista, Windows 7) lub „Ustaw właściwości audio” dla Windows XP.

 W zależności od posiadanego systemu należy wykonać następujące czynności:
               
– Windows XP – po przejściu  do zakładki audio należy z listy „Nagrywanie dźwięku” wybrać mikrofon zintegrowany w laptopie,   po czym kliknąć przycisk „Zastosuj”, a  następnie „OK”. Po wykonaniu tych czynności trzeba ponownie uruchomić komputer.

– Windows Vista/Windows 7 – należy zaznaczyć, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy  mikrofon zintegrowany. Po wybraniu z menu opcji  „Ustaw jako urządzenie domyślne” trzeba zaznaczyć i kliknąć najpierw przycisk „Zastosuj”, a potem „OK”. Aby dokonać zmian,  konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.


Copyright © Young Digital Planet SA 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wymagania techniczne  |  Pomoc  |  FAQ  |  Regulamin portalu  |  Polityka prywatności  |  Kontakt  |  Sklep
Young Digital Poland S.A.