Portal eduSensus.pl

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, dlatego ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia usług na wysokim poziomie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym serwisie zasadami zbierania i rozpowszechniania informacji o Użytkownikach. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą deklaracją ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail edusensus@ydp.com.pl Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności Portalu eduSensus, Użytkownik musi się zarejestrować, podając swój login (nazwę użytkownika) oraz hasło i adres e-mail. Podczas rejestracji terapeuty będziemy prosili o podanie imienia i nazwiska, dokładnego adresu, telefonu, adresu e-mail oraz specjalizacji. Podczas rejestracji rodzica będziemy prosili o podanie imienia i nazwiska, dokładnego adresu i adresu e-mail. Dane te będą używane do wystawienia faktury proforma w czasie procesu zakupu. Korzystanie z Portalu przez Dziecko wymaga jedynie podania przypisanego mu przez Terapeutę loginu (nie zawierającego danych osobowych) oraz wybranego hasła. Ponadto podczas każdej wizyty Użytkownika na stronach internetowych portalu automatycznie zbierane są dane takie jak jego adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Nasza strona internetowa może również wykorzystywać cookies, służące identyfikacji przeglądarki Użytkownika.

Jak wykorzystujemy dane

Administratorem zbioru danych Użytkowników jest YDP. Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy. YDP przetwarza dane Użytkownika w celu realizacji Usługi, wykorzystując w tym celu dane, jakie zostają udostępnione przez Użytkownika podczas procesu rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). YDP może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YDP. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny. YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez YDP przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez YDP do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Użytkownika. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. YDP zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

W jaki sposób można zmienić dane?

Użytkownik portalu eduSensus ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Może samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do portalu i klikając zakładkę „Mój profil”.

W jaki sposób zabezpieczamy dane?

Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i odpowiednich rozporządzeń. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje dotyczące wykonanych zadań i wyników

Wyniki zadań wykonanych przez Dziecko są dostępne jedynie dla przypisanego mu Terapeuty oraz Rodzica. Wyniki nie są powiązane z danymi osobowymi. Terapeuta ma obowiązek zadbać o to, aby identyfikacja Dzieci dla celów dydaktycznych była prowadzona w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez YDP czy też osoby trzecie. YDP nie przetwarza danych innych niż podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta i logowaniu, w szczególności nie zbiera danych Dzieci wykonujących zadania przy pomocy Zasobów, ani wyników wykonanych przez nich zadań w celu innym niż udostępnienie ich Rodzicowi i Terapeucie oraz w celach statystycznych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach internetowych portalu eduSensus
Copyright © Young Digital Planet SA 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wymagania techniczne  |  Pomoc  |  FAQ  |  Regulamin portalu  |  Polityka prywatności  |  Kontakt  |  Sklep
Young Digital Poland S.A.